NAŠE RADY

Návod na pokládání laminátové podlahy EGGER: 2.Před pokládáním

Další díl ze serie návodů na pokládání laminátových podlah od firmy EGGER se zaměří na všechno co je nutné udělat před vlastním pokládáním podlahy. Dozvíte se zde například jak naplánovat první řadu, nebo okrajové spáry. Jednoduše řečeno si naplánujeme vlastní pokládání podlahy.

Read More

Klimatizování panelů

Před začátkem pokládání se musí laminátové podlahové panely uložit/klimatizovat v místnosti, ve které se mají pokládat, příp. v prostoru s rovnocenným klimatem. Klimatizování se provádí za následujících podmínek:

  • v zabaleném stavu

  • po dobu minimálně 48 hodin

  • položené naplocho v minimální vzdálenosti od všech stěn 50 cm

  • při teplotě vzduchu v místnosti minimálně 18° C

  • při teplotě povrchu podlahy minimálně 15° C

  • při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %

Plánování pokládky

Směr pokládání

Laminátová podlaha působí nejlépe, když jsou panely položeny souběžně s dopadajícím světlem. Závazný předpis pro směr pokládání platí však pouze pro podklad z dřevěné podlahy, kdy se musí pokládat napříč přes prkna.

Naplánování první řady

Nejprve by se měl změřit prostor, ve kterém se bude podlaha pokládat, aby se zjistilo, zda se první řada panelů nebude muset příp. zúžit. To je nutné vždy tehdy, když je poslední pokládaná řada panelů výpočetně užší než 5 cm.

Plánování okrajových spár

Laminátové podlahy EGGER podléhají - stejně jako všechny organické materiály - vlivem měnících se klimatických podmínek v místnosti určitým pohybům (smršťování / roztahování). Pomocí dostatečně dimenzovaných okrajových/stěnových spár od všech pevných stavebních těles není pohyb položené podlahy omezován. Zásadně je nutné dodržovat okrajové / stěnové spáry v šířce 8 mm až 10 mm k pevným stavebním tělesům, jako jsou stěny, dveřní zárubně, potrubní průchodky, pilíře, schody atd.

Plánování dilatačních profilů

Na základě materiálově specifických dilatací laminátové podlahy je nutné při velikosti ploch / v následujících úsecích zabudovat dilatační profily:

  • dveřní přechody

  • průchody

  • nepravidelné půdorysy místností

  • délka jedné místnosti a/nebo šířka jedné místnosti je větší než 10 m

Copyright © 2018 Podlahy-RPI.cz

Hledat