NAŠE RADY

Pravidla pokládky vinylových dílců

Příprava povrchu

Povrch podkladu ( podlahy ) musí být před uskutečněnou pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné vzniklé nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, nebo zbytky lepidel, či jiných nečistot ,musí být odstraněny. U nových staveb, nebo nových podkladů je velmi důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost. U cementových podkladů je přípustná zbytková vlhkost < 2 %, u anhydritových < 0,5 %.

Read More

Příprava povrchu

Povrch podkladu ( podlahy ) musí být před uskutečněnou pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné vzniklé nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, nebo zbytky lepidel, či jiných nečistot ,musí být odstraněny. U nových staveb, nebo nových podkladů je velmi důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost. U cementových podkladů je přípustná zbytková vlhkost < 2 %, u anhydritových < 0,5 %.

 

Aklimatizace

Aby  si  vinylové  dílce  zachovaly  své  vlastnosti,  musí  být před podkládkou skladovány v suchém prostředí při stabilních klimatických  podmínkách. Doporučuje se balení s podlahovou krytinou rozbalit. Nejméně  24  hodin,  ideálně 48 hodin před pokládkou by balení dílců měla být umístěna v prostorách instalace (max. 5 balení na sobě) při teplotě >15°C. 

 

Podlahové topení

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Vytápění podlahy musí být vypnuto 3 dny před instalací dílců a zapnuto nejdříve 7 dní po dokončení instalace. Při instalaci by teplota povrchu podlahy neměla překročit rozmezí 18-22°C. Při pozdějším provozu topení by teplota pod podlahovou krytinou neměla překročit 28°C. Na vyšší než uvedenou teplotu nejsou konstruované žádné podlahové krytiny mimo keramických. Před pokládkou je nutné doložit protokol o topné zkoušce podlahového topení. Bez doložení protokolu, by nemělo dojít k instalaci vynilových dílců.

 

Podmínky při instalaci

Ideální  teplotní  podmínky  jsou  18-25°C.  Stabilní  teplota v místnosti by měla být udržována po celou dobu instalace. Vysoké teploty nebo přímý sluneční svit není pro instalaci vhodný. Teplota povrchu podlahy by měla být > 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 65%. Dodržení podmínek  je  důležité  pro  stabilitu  podlahové  krytiny, aby před úplným vytvrzením lepidel samovolně nevznikly mezery mezi dílci.

 

Zpracování dílců

Před instalací je nutné zkontrolovat, zda dílce nemají viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Stejná barevnost dílců je zaručena stejným číslem výrobní šarže, která je uvedena na štítku obalu. Při  instalaci  je  doporučeno  rozbalit  více  balení  a  dílce při pokládce prostřídat, aby se vzory dekorů na dílcích neopakovaly s „umělou“ pravidelností a případné různé šarže mohly být v jedné místnosti prokombinovány.

 

Kladení čtverců

Čtvercové  formáty  dílců  je  doporučeno  pokládat do šachovnice. Pro snadné zjištění orientace dekoru mají dílce na zadní straně prolisovány šipky.

 

Diagonální kladení

Před instalací základní řady dílců je nutné místnost nejprve symetricky vyměřit a poté zakreslit diagonální vodící osy na povrch podlahy. Dále určit, jak řady dílců ukončit u stěn a u vstupních dveří. Pokud zde vzniknou malé trojúhelníkové formáty, je nutné diagonální osu místnosti přiměřeně korigovat. Stejné pravidlo platí pro počáteční bod instalace prvního dílce v základní řadě. U asymetrických místností je vhodné upřednostnit vyměření odpovídajícího formátu dílců přednostně u vstupních dveří.

 

Lepení

Pro  vinylové  dílce  určené  k  celoplošnému  lepení je důležité použití vhodného lepidla s rychlou počáteční lepivostí   a   v ysokou   přídržností. Při zpracování lepidla je vždy důležité se řídit pokyny výrobce. Formát dílců je nutné u stěn místnosti upravit ještě před přilepením a to naříznutím povrchu rovným nožem   a   následným   doříznutím   dílce   háčkem. Po dokončení pokládky dílců je třeba z jejich povrchu odstranit případné zbytky lepidel a po úklidu podlahy všechny řady dílců zaválcovat článkovým válcem.

 

Soklové lišty

Instalací soklových lišt je zabráněno usazování nečistot ve spárách u stěn a pronikání vlhkosti pod podlahovinu při běžné údržbě. Způsob montáže závisí na typu lišty a použití spojovacího materiálu (tekuté hřebíky, lepící pásky, hřebíčky, šrouby, klipsny). Přestože je soklová lišta významným estetickým prvkem podlahy, při jejím výběru by měly rozhodovat také praktické okolnosti (rovinnost stěn, typ prostředí, způsob údržby).

 

Doporučení

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, protože pokládka vinylových dílců vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší řadu výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH.

 

Paralelní kladení

Před instalací základní řady dílců je důležité správně vyměřit paralelu s hlavní stěnou místnosti vyznačením vodicí čáry na povrchu podlahy. Vzdálenost základní řady od paralelní stěny je vhodné vyměřit násobkem šířky dílce minus cca 1 cm nebo tak, aby dílce v poslední řadě u stěn nebo u prahů vstupních dveřích byly široké > 10 cm. Stejné pravidlo platí pro počáteční bod instalace prvního dílce v základní řadě. V případě instalace dílců užších formátů (dořezů) může dojít k jejich pozdějšímu pohybu a vzniku spár mezi nimi.

 

Údržba

Aby byl zachován původní vzhled podlahové krytiny co možná nejdéle, dodržujte, prosím, tyto základní pravidla:

- redukujte množství nečistot zanesených na podlahovou krytinu pomocí příslušně velké čistící rohože nebo čistící zóny

- odstraňte nečistoty co možná nejdříve, jelikož zvyšují míru opotřebení a mohou způsobit změnu barevnosti podlahové

- krytiny

- odstraňte kamínky a nečistoty zrnité povahy, které způsobují poškrábání podlahové krytiny

- během stavebních prací podlahovou krytinu přikryjte

-nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo silná rozpouštědla

- pro zachování dlouhé životnosti a také z hygienických a estetických důvodů provádějte pravidelnou údržbu.

 

Copyright © 2018 Podlahy-RPI.cz

Hledat